Velkommen.

SAPU Listen er et advarselsregister leveret af SAPU.dk - Sammenslutningen af Private Udlejere.

Registeret indeholder oplysninger om lejere, som ikke har overholdt pengepligtige ydelser i lejeforholdet, misligeholdt lejemål mv.
Formålet med SAPU Listen er, at advare andre udlejere mod lejere, der tidligere har forsømt deres forpligtelser i lejeforhold.

SAPU Listen er godkendt som advarselsregister af Datatilsynet og Datarådet. Læs mere om afgørelsen her.

Adgang for private udlejere

Adgang til SAPU Listen forudsætter medlemskab af SAPU.dk. Læs mere om mulighederne for medlemskab på www.sapu.dk

Adgang for professionelle udlejere

Kontakt os vedr. medlemskab af SAPU.dk for professionelle udlejere.